About Jakob De Proft

Al meer dan 30 jaar ben in gepassioneerd door duurzame ontwikkeling en probeer ik te begrijpen waarom we doen wat we doen. Veranderingen in onze dagelijkse patronen zijn niet gemakkelijk (ook ik worstel daar dagelijks mee) – wel noodzakelijk als we streven naar een wereld met een duurzame toekomst voor toekomstige generaties. Dat is mijn hartewens.

De mensen die ik ontmoet zijn het er over eens dat we een betere wereld moeten creëren voor onze kinderen. Maar het weten en het er mee eens zijn is niet genoeg. Duurzame gewoontes aannemen is simpel (je moet het gewoon doen) – maar het houdt een verandering van patronen in die zich soms sinds generaties in onze genen hebben geplaatst.

Ik ben er van overtuigd dat we allemaal verantwoordelijk zijn. Begrijp me niet verkeerd. Verantwoordelijk zijn is iets anders dan schuldig zijn. Schuld heeft te maken met het verleden – en wordt makkelijk gebruikt om iemand iets te verwijten. Verantwoordelijkheid heeft te maken met de toekomst. Het is iets waar iedereen aan kan mee werken. Daar gaat deze website over.

Samen met daŭranta heb ik de 5P’s ontwikkeld. Een manier van gewone mensen, kleine- en grote ondernemingen om te zien waar we staan op het vlak van verduurzaming. En vooral geven de 5P’s inzicht naar verdere verduurzaming.