Duurzame ontwikkeling

Sinds een aantal jaar is “duurzaamheid” een soort buzz woord. Iets dat te pas en te onpas wordt gebruikt. Iets met verschillende mogelijkheden tot interpretatie. Vele definities gaan over ecologie. Sommige anderen gaan over sociale impact.

Laat ons eerst stellen dat “duurzaam” eigenlijk een werkwoord moet zijn. Verduurzamen. Het is iets waar we nooit mee klaar zijn. Net als liefde is het iets waar beweging in zit. Je kan geen duurzaam product kopen in de supermarkt of je kan geen duurzaam bedrijf hebben. Het bedrijf kan wel bezig zijn met duurzame ontwikkeling. Het is dan aan het verduurzamen. Steeds beter aan het worden.

Welke definitie ik ook geef – er zal altijd iemand zijn die ze anders interpreteert. Maar toch een poging. Ik hou van de definitie van duurzaamheid die in 1983 gegeven is door de Brundtland commissie:

Sustainable development is the kind of development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

Zoals je ziet spreekt die niet specifiek over ecologie, economie of sociale ontwikkeling – maar ze laat alle opties open. Het gaat er over om vandaag keuzes te maken die ons nu dienen en die de toekomst niet in gevaar brengen.

Op 25 september 2015 hebben 193 landen doelen gesteld om tegen 2030 een eind te maken aan armoede, de planeet te beschermen en voor welvaart te zorgen als een deel van hun nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Onderaan dit artikel staan die allemaal gespecificeerd.

Samen met daŭranta heb ik de 5P’s uitgewerkt voor kleine en middelgrote bedrijven om te meten waar een bedrijf staan op gebied van verduurzaming. Het is een vereenvoudigde maar zeer verhelderende manier om te dien waar een bedrijf staat op dat gebied en vooral – hoe op een gemakkelijke manier de positieve impact vergroot kan worden.

Lees meer over de 5P’s.

Dit zijn de UN Sustainable Development Goals – 17 hoofddoelstellingen in totaal.

Dit zijn ze op een rijtje (CC uit Wikipedia):

 1. Geen armoede … Het beëindigen van armoede in al zijn vormen en overal ter wereld.
 2. Geen honger … Het uitbannen van honger, het realiseren van voedselzekerheid en verbeterde voeding en het bevorderen van duurzame landbouw.
 3. Goede gezondheid … Het waarborgen van gezond levens en het bevorderen van welzijn voor iedereen en alle leeftijden.
 4. Hoogwaardig onderwijs … Het zeker stellen van inclusief en rechtvaardig, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en het bevorderen van levenslange leermogelijkheden voor iedereen.
 5. Gendergelijkheid … Het realiseren van gendergelijkheid voor en emancipatie van vrouwen en meisjes.
 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen … Ervoor zorgen dat water en sanitaire voorzieningen voor iedereen beschikbaar zijn en duurzaam beheerd worden.
 7. Duurzame en betaalbare energievoorziening … Het zeker stellen van de toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.
 8. Goede werkgelegenheid en economische groei… Het bevorderen van duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.
 9. Innovatie en goede infrastructuur … Het bouwen van een veerkrachtige infrastructuur, het bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie.
 10. Ongelijkheid verminderen… Het verminderen van de ongelijkheid binnen en tussen landen.
 11. Duurzame steden en gemeenschappen … Het creëren van steden en menselijke nederzettingen die inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam zijn.
 12. Verantwoord gebruik van hulpbronnen… Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.
 13. Klimaatmaatregelen … Het nemen van dringende maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.
 14. Duurzame oceanen… Het in stand houden en duurzaam gebruikmaken van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.
 15. Duurzaam landgebruik … Het beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzame gebruik van terrestrische ecosystemen, het waarborgen van een duurzaam bosbeheer, het bestrijden van woestijnvorming, en het tegengaan van landdegradatie en verlies aan biodiversiteit en het treffen van maatregelen voor het herstel.
 16. Vrede en gerechtigheid… Het stimuleren van vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, het verschaffen van toegang tot gerechtigheid voor iedereen en het creëren van effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus.
 17. Samenwerkingsverbanden voor duurzame ontwikkeling … Het versterken van implementatiemanieren en het revitaliseren van het wereldwijd samenwerkingsverband voor duurzame ontwikkeling.

[:en]Since a couple of years “sustainability” became some kind of a buzz word. Something used for good and for worse. “Sustainable or sustainability” can be interpreted on several ways. Several definitions concern ecology. Other are more focussing on social impact.

Sustainability in fact should be a verb. Or something that it never 100 reached. “Sustainable development” is better. You cannot buy a sustainable product. You cannot own a sustainable company. If you do – let me know – I’m here to prove you otherwise. A company can work on sustainable development. Getting better all the time…

TRANSLATING THE ARTICLE – come back tomorrow

Welke definitie ik ook geef – er zal altijd iemand zijn die ze anders interpreteert. Maar toch een poging. Ik hou van de definitie van duurzaamheid die in 1983 gegeven is door de Brundtland commissie:

Sustainable development is the kind of development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

Zoals je ziet spreekt die niet specifiek over ecologie, economie of sociale ontwikkeling – maar ze laat alle opties open. Het gaat er over om vandaag keuzes te maken die ons nu dienen en die de toekomst niet in gevaar brengen.

Op 25 september 2015 hebben 193 landen doelen gesteld om tegen 2030 een eind te maken aan armoede, de planeet te beschermen en voor welvaart te zorgen als een deel van hun nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Onderaan dit artikel staan die allemaal gespecificeerd.

Samen met daŭranta heb ik de 5P’s uitgewerkt voor kleine en middelgrote bedrijven om te meten waar een bedrijf staan op gebied van verduurzaming. Het is een vereenvoudigde maar zeer verhelderende manier om te dien waar een bedrijf staat op dat gebied en vooral – hoe op een gemakkelijke manier de positieve impact vergroot kan worden.

Lees meer over de 5P’s.

Dit zijn de UN Sustainable Development Goals – 17 hoofddoelstellingen in totaal.[:]

This entry was posted in blog and tagged , . Bookmark the permalink.